Henri Goovaerts

Kaïn's wroeging

Datering vermoedelijk 1889
Materiaal / techniek
Afmetingen
Literatuur 'Brieven uit Amsterdam', Leeuwarder Courant, 23 september 1889 'Veertig jaar Limburgsche Kunst', Het Vaderland, 13 september 1938
Tentoonstellingen Amsterdam 1889 (september), 'Driejaarlijkse tentoonstelling van levende meesters' Maastricht 1938 (september), Dominicanenkerk, 'Veertig jaar Limburgsche kunst'
Herkomst
Huidige verblijfplaats onbekend
Signatuur
Opschriften
Opmerkingen Medio 1889 rondde Henri Goovaerts zijn opleiding aan de Rijksakademie af. Mogelijk is dit schilderij zijn afstudeerwerk geweest. Het is ons alleen bekend uit de recensies van twee tentoonstellingen. De recensent van de eerste tentoonstelling (Amsterdam 1889) schrijft: 'De schilderij van heer Henri Goovaerts te Maastricht, Caïn's wroeging, heeft mij zeer getroffen, en lang heb ik er bij verwijld. Caïn, de broedermoorder, heeft zich bij een rots nedergeworpen en bedekt vol wanhoop zijn aangezicht. De geheele natuur op dit doek spreekt; de trotsche, sombere rotsen, de donkere lucht, dit alles maakt den juisten indruk. [...] De heer Goovaerts heeft ontegenzeggelijk talent; dit doek althans geeft, mijns bedunkens, hiervan de doorslaande bewijzen.'
Terug naar boven