Henri Goovaerts

Kaïn's wroeging

Dating 1889
Material / technique
Dimensions 235 x 149 cm
Literature 'Brieven uit Amsterdam', Leeuwarder Courant, 23 september 1889 'De tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam', Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage, 30 september 1889 'De schilderijen-tentoonstelling te Arnhem III', Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage 1 augustus 1890, p.2 'Kunst', Limburger Koerier, 26 mei 1919, p.2 'Veertig jaar Limburgsche Kunst', Het Vaderland, 13 september 1938
Exhibitions Amsterdam 1889 (september), 'Driejaarlijkse tentoonstelling van levende meesters', cat.nr. 137 Arnhem 1890 (17 juli-15 september), Musis Sacrum, 'Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Arnhem', cat.nr. 129 Maastricht 1919 (17 mei-1 juni), Kunsthandel Dejong-Bergers Maastricht 1931 (april), Stedelijk Museum, Limburgsche Kunstkring 1911-1931, cat. nr. 13 Maastricht 1938 (4-18 september), Dominicanenkerk, 'Limburgsche kunsttentoonstelling', cat.nr. 11
Provenance 1897 (vermoedelijk), aankoop door Dr. Leon Schols van de schilder zelf 1902, legaat van Dr. Leon Schols aan Victor Schols 1904 (28 april), aangeboden op veiling bij notaris Quix, Maastricht 1919 (mei), te koop aangeboden bij Kunsthandel Dejong-Bergers, Maastricht 1919, Kunsthandel Dejong-Bergers, Maastricht na 1938, Dhr. H.S.H. Schrijnemaekers, Maastricht 1954 (januari) - 1955 (september), bruikleen van Dhr. H.S.H. Schrijnemaekers aan Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht, inv.nr. 687
Current residence onbekend
Signature l.o. Hri Goovaerts 1889
Headings
Remarks Medio 1889 rondde Henri Goovaerts zijn opleiding aan de Rijksakademie af. Mogelijk is dit schilderij zijn afstudeerwerk geweest. Vandaag de dag is het schilderij alleen bekend uit een aantal recensies van tentoonstellingen. De recensent van de eerste tentoonstelling van het schilderij (Amsterdam 1889) schrijft: 'De schilderij van heer Henri Goovaerts te Maastricht, Caïn's wroeging, heeft mij zeer getroffen, en lang heb ik er bij verwijld. Caïn, de broedermoorder, heeft zich bij een rots nedergeworpen en bedekt vol wanhoop zijn aangezicht. De geheele natuur op dit doek spreekt; de trotsche, sombere rotsen, de donkere lucht, dit alles maakt den juisten indruk. [...] De heer Goovaerts heeft ontegenzeggelijk talent; dit doek althans geeft, mijns bedunkens, hiervan de doorslaande bewijzen.' In mei 1919 probeerde Victor Schols, de toenmalige eigenaar, het schilderij te verkopen aan de Gemeente Maastricht met behulp van Kunsthandel Dejong-Bergers. Volgens een bericht in de Limburger Koerier van 26 mei 1919 ontstond er onenigheid tussen Schols en de kunsthandel over de handelswijze van die laatste. De beoogde verkoop aan de Gemeente Maastricht is uiteindelijk niet doorgegaan.
Back to top