Henri Goovaerts

Dating 1889
Material / technique
Dimensions 235 x 149 cm
Literature 'Brieven uit Amsterdam', Leeuwarder Courant, 23 september 1889 ...
Exhibitions Amsterdam 1889 (september), 'Driejaarlijkse tentoonstelling van levende meesters', cat.nr. 137 ...
Provenance 1897 (vermoedelijk), aankoop door Dr. Leon Schols van de schilder zelf ...
Current residence onbekend
Signature l.o. Hri Goovaerts 1889
Headings
Remarks Medio 1889 rondde Henri Goovaerts zijn opleiding aan de Rijksakademie af. Mogelijk is dit schilderij zijn afs...
Dating 1890
Material / technique olieverf op doek
Dimensions 148 x 118 cm
Literature De Dordrechtsche Courant, 8 januari 1895, 'Werk van Henri Goovaerts op Dordrechts Museum' ...
Exhibitions Maastricht 1890 (21 december - 18 januari 1891), Sociëteit Momus, 'Internationale tentoonstelling van schilde...
Provenance 1890 Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam 1954 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed...
Current residence Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer R42, standplaats Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Signature
Headings
Remarks Met dit schilderij won Henri Goovaerts in 1890 de Prix de Rome. Een jaar eerder had Goovaerts ook mee willen ...
Dating 1890
Material / technique olieverf op doek
Dimensions 121,5 x 81 cm
Literature
Exhibitions Heerlen 1960-1961, Raadhuis Heerlen, Opgang van de schilderkunst in Zuid-Limburg, cat.nr. 9
Provenance Familie Bogaert, Maastricht 1937 Schenking van Jkvr. Davida de Stürler de Frienis...
Current residence Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht
Signature r.o. met verf: HRI GOOVAERTS // 1890
Headings
Remarks Charles Henri Bogaert (1835-1892) was kapitein-luitenant ter zee. Dit portret is waarschijnlijk geschilderd n...
Dating vermoedelijk circa 1890
Material / technique olieverf op doek
Dimensions 103 x 83 cm
Literature
Exhibitions
Provenance Familie Bogaert, Maastricht 1937 Schenking van Jkvr. Davida de Stürler de Frienis...
Current residence Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht
Signature
Headings
Remarks Philip Jean Joseph Bogaert (1807-1894) was ingenieur van het mijn- en stoomwezen in Maastricht. Daarnaast was...
Dating vermoedelijk circa 1890
Material / technique olieverf op paneel
Dimensions 45 x 40 cm
Literature
Exhibitions Aken 1911 (maart), Suermondt Museum, tentoonstelling Limburgse Kunstkring
Provenance Familie Bogaert, Maastricht 1937 Schenking van Jkvr. Davida de Stürler de Frienis...
Current residence Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht
Signature
Headings
Remarks Albert Bogaert (1838-1921) was kapitein van de infanterie en amateurschilder. Henri Goovaerts kende de welges...
Back to top