Henri Goovaerts - Oeuvrecatalogus

 
Henk Goovaerts (1937), kleinzoon

Henk Goovaerts (1937), kleinzoon

is de initiatiefnemer van deze oeuvrecatalogus, die zijn oorsprong vindt in een nauwkeurig bijgehouden spreadsheet. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de afbeeldingen van de kunstwerken. Zoveel mogelijk werken fotografeerde hij opnieuw voor deze catalogus. Henk Goovaerts studeerde Elektronica aan de HTS Rens & Rens te Hilversum. Daarna studeerde hij Natuurkunde aan de universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit, Amsterdam. In 1989 verkreeg hij de graad van Doctor met zijn proefschrift over de kwantitatieve analyse van foetale respiratoire sinus aritmie. Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig als adviseur op het gebied van Medische Technologie.

Caroline Goovaerts (1972), achterkleindochter

Caroline Goovaerts (1972), achterkleindochter

opperde het idee om de gegevens uit het spreadsheet vorm te geven in een website. Zij bouwde de website en onderhoudt en beheert deze in nauwe samenwerking met Ingrid Goovaerts. Caroline Goovaerts werkte vanaf 2004 achtereenvolgens als systeembeheerder, applicatiebeheerder en software ontwikkelaar. Zij studeerde Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam en doet tegenwoordig als freelance software ontwikkelaar opdrachten bij verschillende bedrijven.

Ingrid Goovaerts (1968), achterkleindochter

Ingrid Goovaerts (1968), achterkleindochter

beschrijft alle kunstwerken in deze catalogus, speurt naar hun huidige verblijfplaats, onderzoekt hun herkomst en vertelt de verhalen die erbij horen. Nadat ze haar propedeuse aan de kunstacademie in Arnhem behaalde, studeerde Ingrid Goovaerts Kunstgeschiedenis in Groningen. Zij werkte een aantal jaar als onderzoeker in het Centraal Museum in Utrecht, waar zij in een team van kunsthistorici het oeuvre van Theo van Doesburg in kaart bracht. Dit leidde in 2000 tot een oeuvrecatalogus waarvan zij mede auteur is. Tegenwoordig is zij tutor bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Lily-Anne Stroobach (1957), achterkleindochter

Lily-Anne Stroobach (1957), achterkleindochter

vertaalde de Nederlandse website in het Engels voor een internationale toegankelijkheid. Lily-Anne Stroobach studeerde af in Moderne Talen aan de University of KwaZulu-Natal. Zij is freelance journalist en tekstschrijver. Voor haar komst naar Nederland werkte zij als Production Editor bij de South African Broadcasting Corporation. Tegenwoordig vertaalt zij Nederlandse fictie en non-fictie in het Engels en werkt ze als tekstschrijver voor verschillende bedrijven.

 

Met dank aan

Wij zijn alle particuliere en openbare eigenaren van kunstwerken van Henri Goovaerts zeer erkentelijk voor hun welwillende medewerking aan het compleet maken van de gegevens van deze kunstwerken. Zonder hen zou deze catalogus niet gemaakt kunnen worden. Daarnaast bedanken wij onze familieleden, in het bijzonder Loe Baltussen, Bernard Goovaerts en Christina Goovaerts, voor hun bijdrage aan het opsporen van werken en het verifiëren van de historische details.

Terug naar boven