Henri Goovaerts

Primavera (kopie naar Botticelli)

Primavera (kopie naar Botticelli)
Datering 1892
Materiaal / techniek olieverf op doek
Afmetingen 135 x 206 cm
Literatuur Nederlandsche Staatscourant, 31 december 1892 Van der Pols-Harris, S., Old master paintings: an illustrated summary catalogue, Den Haag, Zwolle 1992, cat.no. 293
Tentoonstellingen Maastricht 1966 (Bonnefantenmuseum), 'H. Goovaerts'
Herkomst 1892 aankoop van Henri Goovaerts door Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam 1954 aankoop van Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam door huidige eigenaar
Huidige verblijfplaats Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer R45, standplaats Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Signatuur
Opschriften
Opmerkingen Tijdens zijn verblijf in Florence mocht Henri Goovaerts een schilderij uitkiezen om te kopiëren ten behoeve van zijn verdere ontwikkeling als schilder. In een brief uit oktober 1891 aan zijn docent August Allebé stelt hij voor de Primavera (Lente) van Botticelli te kopiëren. In het voorjaar van 1892 begint hij aan de kopie. Op 20 oktober 1892 schrijft August Allebé aan Henri Goovaerts: ‘De copij is niet alleen in goeden staat overgekomen (reeds 14 dagen geleden) maar wordt door de Commissie, door de Hoogleeraren en door mij beschouwd als uitnemend geslaagd. De keuze [van het te kopiëren schilderij] houd ik voor zeer gelukkig en eveneens de uitvoering. Er zijn (altijd volgens mijne zienswijze gesproken) fijnheden van teekening, kleur en modelé in, waarop ik dacht dat gij eerst later, - misschien eerst na jaren - oog zoudt krijgen. Om kort te gaan: dit werk was mij eene alleraangenaamste verrassing. Ik heb het dan ook dadelijk aan de Commissie van Toezicht voorgesteld tot aankoop voor de Academie, en zij zal daartoe spoedig de aanvrage doen aan de Regering. Indien, zoo als ik hoop, door den Minister van Binnenl[andse] Zaken gunstig beschikt wordt op dit verzoek, zoo biedt de Academie U aan deze copij aan te koopen voor 600 gulden.’ Toen Goovaerts drie jaar later van de Maastrichtse sociëteit Momus de opdracht kreeg om een schilderij te maken rond het thema liefdadigheid, schilderde hij ‘Charitas’, een allegorie die in aanpak en compositie de invloed laat zien van Botticelli's Primavera. ‘Charitas’ werd als cadeau aangeboden aan H.M. Koningin Wilhelmina bij haar bezoek aan de stad Maastricht in 1895.
Terug naar boven